مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (4)
2008 Jurassic Fight Club Jurassic Fight Club ( سریال )
در نقش Himself - Vertebrate Paleontologist, University of Maryland

2006 The Mystery Dinosaur The Mystery Dinosaur ( فیلم داستانی )
در نقش Himself - University of Maryland

2000 Horizon Horizon ( سریال )
در نقش Himself - University of Maryland

1999 When Dinosaurs Ruled When Dinosaurs Ruled ( فیلم )
در نقش Himself

مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (4)

" معرفی Thomas Holtz " بدون دیدگاه.