برنده 14 جایزه ، کاندید 3 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (4)
2016 Dad-Bod Dad-Bod ( سریال )
 

2010 Seeking Happily Ever After Seeking Happily Ever After ( فیلم )
 

2004 My Date with Drew My Date with Drew ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (24)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (6)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (9)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (3)

" معرفی Brian Herzlinger " بدون دیدگاه.