مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (23)
1972 Kadin yapar... Kadin yapar... ( فیلم )
 

1972 Katerina 72 Katerina 72 ( فیلم )
 

1972 Zorbanin Aski Zorbanin Aski ( فیلم )
 

1971 Görünce kursunlayin Görünce kursunlayin ( فیلم )
 

1971 Mavi boncuk lassi Mavi boncuk lassi ( فیلم )
 

1970 Kadin satilmaz Kadin satilmaz ( فیلم )
 

1970 Müthis türk Müthis türk ( فیلم )
 

1970 Yarali ceylan Yarali ceylan ( فیلم )
 

1969 Ana yüregi Ana yüregi ( فیلم )
 

1969 Dost hançeri Dost hançeri ( فیلم )
 

1969 Namus fedaisi Namus fedaisi ( فیلم )
 

1968 Mezarim mermerden olsun Mezarim mermerden olsun ( فیلم )
 

1968 Öldürmek hakkimdir Öldürmek hakkimdir ( فیلم )
 

1968 Yasamak haram oldu Yasamak haram oldu ( فیلم )
 

1967 Haci Bektas Veli Haci Bektas Veli ( فیلم )
 

1967 Utanç kapilari Utanç kapilari ( فیلم )
 

1966 Ibrahim Ethem ilahi davet Ibrahim Ethem ilahi davet ( فیلم )
 

1966 Kaderde birlesenler Kaderde birlesenler ( فیلم )
 

1966 Yigit kani Yigit kani ( فیلم )
 

1965 Hazreti Eyüb Hazreti Eyüb'ün sabri ( فیلم )
 

1965 Veysel Karani Veysel Karani ( فیلم )
 

1965 Yahya Peygamber Yahya Peygamber ( فیلم )
 

1956 Gelen aglar giden aglar Gelen aglar giden aglar ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Mahmut Dedehayir " بدون دیدگاه.