برنده 6 جایزه ، کاندید 3 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (16)
2018 Someone You Thought You Knew Someone You Thought You Knew ( سریال )
 

2018 The Killer Beside Me The Killer Beside Me ( سریال )
 

2017 Intruders Intruders ( سریال )
 

2017 Home Alone Home Alone ( سریال )
 

2017 America America's War on Drugs ( مینی سریال )
 

Obsession: Dark Desires Obsession: Dark Desires ( سریال )
 

2016 Suspicion Suspicion ( سریال )
 

2016 Angel of Decay Angel of Decay ( فیلم )
 

2016 The Head Hunter The Head Hunter ( فیلم )
 

2015 The Chameleon The Chameleon ( فیلم )
 

2015 The Hunt for Ted Bundy The Hunt for Ted Bundy ( فیلم )
 

2013 Dead or Alive Dead or Alive ( سریال )
 

2013 Nova Nova ( سریال )
 

2012 One Car Too Far One Car Too Far ( سریال )
 

2012 The Owner The Owner ( فیلم )
 

I Shouldn I Shouldn't Be Alive ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (4)

" معرفی Steve Murphy " بدون دیدگاه.