مشهور در فیلم های :

Godsend Young Thug #2
(2004)
Between Special Ops #2
(2015)
Life Unjarred Tony Clark
(2010)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (24)
2019 Coroner Coroner ( سریال )
در نقش Nathan Lamothe

2018 Condor Condor ( سریال )
در نقش Bartender

2015 Rogue Rogue ( سریال )
در نقش Detective Morrison

2015 Between Between ( سریال )
در نقش Special Ops #2

2014 Aaliyah: The Princess of R&B Aaliyah: The Princess of R&B ( فیلم داستانی )
در نقش John McKinney

2013 Greenscreen Greenscreen ( فیلم کوتاه )
در نقش Boss

2012 XIII - Die Verschwörung XIII - Die Verschwörung ( سریال )
در نقش Special Forces Officer

2012 Alphas Alphas ( سریال )
در نقش Security Guard

2011 Against the Wall Against the Wall ( سریال )
در نقش Patrol Officer

2011 Covert Affairs Covert Affairs ( سریال )
در نقش Security Guard

2010 Life Unjarred Life Unjarred ( سریال )
در نقش Tony Clark

2009 Guns Guns ( مینی سریال )
در نقش Security Guard

2007 Instant Star Instant Star ( سریال )
در نقش Guard at Door

2005 Air Emergency Air Emergency ( سریال )
در نقش Christopher Shaw

2004 Resident Evil: Apocalypse Resident Evil: Apocalypse ( فیلم )
در نقش Suit #4

2004 Godsend Godsend ( فیلم )
در نقش Young Thug #2

2003 Tarzan Tarzan ( سریال )
در نقش Detective

2003 Playmakers Playmakers ( سریال )
 

2003 1-800-Missing 1-800-Missing ( سریال )
در نقش Cleve

2003 Mutant X Mutant X ( سریال )
در نقش Dylan Carter

2002 Street Time Street Time ( سریال )
در نقش Punk

2002 Witchblade Witchblade ( سریال )
در نقش Mugger

2002 Doc Doc ( سریال )
در نقش Obie Jacobsen

2000 Cheaters Cheaters ( فیلم داستانی )
در نقش Whitney Young Team Member #3

مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Sava Drayton " بدون دیدگاه.