مشهور در فیلم های :

No Pain, No Gain Mike Zorillo
(2004)
(2007)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (2)
2007 Wardog Wardog ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)

" معرفی Gus Malliarodakis " بدون دیدگاه.