برنده 6 جایزه ،
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
2016 The Book of Love The Book of Love ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (13)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (7)

" معرفی Bill Purple " بدون دیدگاه.