مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (8)
2002 Travel Scams & Rip-Offs Revealed Travel Scams & Rip-Offs Revealed ( سریال )
 

2001 Great Streets Great Streets ( سریال )
 

1999 Red Handed Red Handed ( سریال )
 

1996 The World The World's Most Dangerous Animals II ( فیلم داستانی )
 

1995 The World The World's Most Dangerous Animals III ( فیلم داستانی )
 

1994 Walt Disney World Inside Out Walt Disney World Inside Out ( سریال )
 

1992 Sightings Sightings ( سریال )
 

1991 Coca Cola Pop Music Backstage Pass to Summer Coca Cola Pop Music Backstage Pass to Summer (قسمت ویژه سریال)
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (6)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی James P. Taylor Jr. " بدون دیدگاه.