کاندید 3 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
2016 Victims of Silence Victims of Silence ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (20)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Dennis Smith " بدون دیدگاه.