مشهور در فیلم های :

Freaky Mum
(2003)
(1983)
Tin Box Juliana
(1994)
Send a Gorilla Woman in cupboard
(1988)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (10)
2003 Freaky Freaky ( سریال )
در نقش Mum

1999 A Twist in the Tale A Twist in the Tale ( سریال )
در نقش Hannah

1995 Bitch Bitch ( فیلم کوتاه )
در نقش Isabel

1995 Fallout Fallout ( مینی سریال )
در نقش Sue Wood

1994 Tin Box Tin Box ( فیلم )
در نقش Juliana

1990 Shark in the Park Shark in the Park ( سریال )
در نقش Maxine

1988 Send a Gorilla Send a Gorilla ( فیلم )
در نقش Woman in cupboard

1984 Inside Straight Inside Straight ( سریال )
در نقش Sylvia Davies / Sylvia Dawes

1983 The Lost Tribe The Lost Tribe ( فیلم )
در نقش Louise

1982 Casualties of Peace Casualties of Peace ( فیلم داستانی )
در نقش Pat

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (10)

" معرفی Joanne Simpson " بدون دیدگاه.