مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (4)
1975 Three for All Three for All ( فیلم )
 

1965 Dateline Diamonds Dateline Diamonds ( فیلم )
 

1965 Be My Guest Be My Guest ( فیلم )
 

1962 Band of Thieves Band of Thieves ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (4)

" معرفی Harold Shampan " بدون دیدگاه.