کاندید 2 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
پرش به : تهیه کننده | خودش
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (13)
The Hunting The Hunting ( مینی سریال )
 

2018 Pine Gap Pine Gap ( سریال )
 

2017 Wolf Creek Wolf Creek ( سریال )
 

2017 Janet King Janet King ( سریال )
 

2015 Winter Winter ( مینی سریال )
 

2014 Anzac Girls Anzac Girls ( مینی سریال )
 

2011 Crownies Crownies ( سریال )
 

2010 Cops LAC Cops LAC ( سریال )
 

2009 True Crime: A Model Daughter True Crime: A Model Daughter ( فیلم داستانی )
 

2009 The Cut The Cut ( مینی سریال )
 

2004 Floodhouse Floodhouse ( فیلم )
 

2003 Always Greener Always Greener ( سریال )
 

2001 Water Rats - Die Hafencops Water Rats - Die Hafencops ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (10)

" معرفی Lisa Scott " بدون دیدگاه.