برنده 1 جایزه ،
مشهور در فیلم های :

Scary Movie 2 Cab Driver
(2001)
(2015)
The Pitts Clerk
(2003)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (5)
2009 Robert Schimmel: Life Since Then Robert Schimmel: Life Since Then (قسمت ویژه سریال)
 

2000 Schimmel Schimmel ( فیلم داستانی )
 

1999 Robert Schimmel: Unprotected Robert Schimmel: Unprotected ( فیلم )
 

1994 Robert Schimmel: Guilty as Charged Robert Schimmel: Guilty as Charged (قسمت ویژه سریال)
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (13)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (33)
مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (13)

" معرفی Robert Schimmel " بدون دیدگاه.