مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
2017 Absentia Absentia ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (9)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)

" معرفی Oded Ruskin " بدون دیدگاه.