مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (4)
2018 Laugh Factory en Español Laugh Factory en Español ( سریال )
 

2002 Sin destino Sin destino ( فیلم )
 

2001 Aquí y ahora Aquí y ahora ( سریال )
 

1998 Angeluz Angeluz ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)

" معرفی Gloria G. Ruiz " بدون دیدگاه.