کاندید 2 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (2)
Everyman Everyman ( سریال )
 

1981 ORS 85 ORS 85 ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (10)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)

" معرفی Rob Rohrer " بدون دیدگاه.