مشهور در فیلم های :

La totale! Gérard
(1991)
(1986)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | نویسنده
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (5)
1991 La totale! La totale! ( فیلم )
در نقش Gérard

1986 La femme secrète La femme secrète ( فیلم )
 

1986 Taxi Boy Taxi Boy ( فیلم )
 

1985 L L'amour propre ne le reste jamais très longtemps ( فیلم )
در نقش Le caissier du peep-show

1983 Pablo est mort Pablo est mort ( فیلم داستانی )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Pierre Pellerin " بدون دیدگاه.