مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)
1996 Michael Collins Michael Collins ( فیلم )
در نقش Tenor in Restaurant

1988 The Tracey Ullman Show The Tracey Ullman Show ( سریال )
در نقش Room Service Waiter

1987 The Dead The Dead ( فیلم )
در نقش Bartell D'Arcy

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (4)
مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش موسیقی متن (4)

" معرفی Frank Patterson " بدون دیدگاه.