برنده 1 جایزه ،
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
1996 Titanic: Adventure Out of Time Titanic: Adventure Out of Time (Video Game)
 

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (4)

" معرفی Andrew Nelson " بدون دیدگاه.