فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (10)
1964 Los novios de mis hijas Los novios de mis hijas ( فیلم )
 

1952 Mexican Bus Ride Mexican Bus Ride ( فیلم )
در نقش Oliverio Grajales

1951 Sentenciado a muerte Sentenciado a muerte ( فیلم )
 

1950 Over the Waves Over the Waves ( فیلم )
در نقش Roberto

1950 Tramp Tramp ( فیلم )
در نقش Ladrón atropellado

1950 El desalmado El desalmado ( فیلم )
در نقش Agente Fernández

1950 Pasión jarocha Pasión jarocha ( فیلم )
 

1950 La negra Angustias La negra Angustias ( فیلم )
در نقش Compadre de Melitón

1949 El charro y la dama El charro y la dama ( فیلم )
در نقش Invitado al baile

1949 La mujer que yo perdí La mujer que yo perdí ( فیلم )
در نقش Vitoriano

" معرفی Esteban Mayo " بدون دیدگاه.