مشهور در فیلم های :

Samaa sukua, eri maata Titti Kilappa / Titti Ihalainen
(2000)
Gimme Some Respect Sauli's Stepmother
(2010)
Secret Lives Kätilö Raija Moilanen-Surakka / Tarjoilija / Marjukka
(2018)
Ratamo Rikostutkija
(2018)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (6)
2018 Keisari Aarnio Keisari Aarnio ( سریال )
در نقش Käräjäoikeuden puheenjohtaja

2018 Ratamo Ratamo ( سریال )
در نقش Rikostutkija

2018 Secret Lives Secret Lives ( سریال )
در نقش Kätilö Raija Moilanen-Surakka / Tarjoilija / Marjukka

2010 Gimme Some Respect Gimme Some Respect ( فیلم )
در نقش Sauli's Stepmother

2001 Toinen nainen Toinen nainen (TV Short)
در نقش Laura Lehtipuro

2000 Samaa sukua, eri maata Samaa sukua, eri maata ( سریال )
در نقش Titti Kilappa / Titti Ihalainen

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (6)

" معرفی Nora Löfving " بدون دیدگاه.