کاندید 1 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (7)
2019 This Is Not a Drill This Is Not a Drill ( فیلم کوتاه )
 

2011 Training Wheels Training Wheels ( فیلم کوتاه )
 

2010 T O in 2 4 T O in 2 4 ( فیلم )
 

2010 Remix to Rio Remix to Rio ( فیلم )
 

2010 One Breath One Breath ( فیلم )
 

2008 Carnage Kids Carnage Kids ( فیلم کوتاه )
 

2004 Lost & Found Lost & Found ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (7)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (4)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (5)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Ravi Steve " بدون دیدگاه.