کاندید 3 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (8)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Ron Hughart " بدون دیدگاه.