برنده 8 جایزه ، کاندید 46 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (28)
2019 Saturday Night Live Saturday Night Live ( سریال )
 

2016 Goodnight, Sweet Prince Goodnight, Sweet Prince (قسمت ویژه سریال)
 

2015 Saturday Night Live: 40th Anniversary Special Saturday Night Live: 40th Anniversary Special (قسمت ویژه سریال)
 

2015 An SNL Valentine An SNL Valentine (قسمت ویژه سریال)
 

2015 SNL SNL's NFL Saturday ( فیلم داستانی )
 

2014 Saturday Night Live: Christmas Special Saturday Night Live: Christmas Special (قسمت ویژه سریال)
 

2014 Saturday Night Live: Thanksgiving Special Saturday Night Live: Thanksgiving Special (قسمت ویژه سریال)
 

2014 SNL Sports Spectacular SNL Sports Spectacular ( فیلم داستانی )
 

2014 Saturday Night Live: Best of This Season Saturday Night Live: Best of This Season (قسمت ویژه سریال)
 

2013 Saturday Night Live: Christmas Saturday Night Live: Christmas (قسمت ویژه سریال)
 

2013 Saturday Night Live: Thanksgiving Saturday Night Live: Thanksgiving (قسمت ویژه سریال)
 

2013 Saturday Night Live: Halloween Saturday Night Live: Halloween (قسمت ویژه سریال)
 

2012 SNL Christmas SNL Christmas (قسمت ویژه سریال)
 

2011 Saturday Night Live Backstage Saturday Night Live Backstage ( فیلم )
 

2010 Saturday Night Live Presents: Sports All-Stars Saturday Night Live Presents: Sports All-Stars (قسمت ویژه سریال)
 

2009 SNL Presents: A Very Gilly Christmas SNL Presents: A Very Gilly Christmas (قسمت ویژه سریال)
 

2009 Saturday Night Live: Just Shorts Saturday Night Live: Just Shorts (قسمت ویژه سریال)
 

2009 Saturday Night Live: The Best of Amy Poehler Saturday Night Live: The Best of Amy Poehler (قسمت ویژه سریال)
 

2009 Saturday Night Live Sports Extra Saturday Night Live Sports Extra '09 (قسمت ویژه سریال)
 

2008 Saturday Night Live Presidential Bash Saturday Night Live Presidential Bash '08 (قسمت ویژه سریال)
 

2005 Saturday Night Live: The Best of Commercial Parodies Saturday Night Live: The Best of Commercial Parodies (قسمت ویژه سریال)
 

2004 Saturday Night Live: Presidential Bash 2004 Saturday Night Live: Presidential Bash 2004 (قسمت ویژه سریال)
 

2003 Saturday Night Live Weekend Update Halftime Special Saturday Night Live Weekend Update Halftime Special (قسمت ویژه سریال)
 

2002 Saturday Night Live Christmas 2002 Saturday Night Live Christmas 2002 (قسمت ویژه سریال)
 

2002 NBC 75th Anniversary Special NBC 75th Anniversary Special (قسمت ویژه سریال)
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (15)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (13)
مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش موسیقی متن (5)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (18)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (4)

" معرفی Steve Higgins " بدون دیدگاه.