برنده 5 جایزه ، کاندید 4 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (3)
2019 MacGyver MacGyver ( سریال )
 

2013 Reverse Runner Reverse Runner ( فیلم )
 

1998 Holy Man Holy Man ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (30)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (7)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Stephen Herek " بدون دیدگاه.