مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (2)
1947 The Private Affairs of Bel Ami The Private Affairs of Bel Ami ( فیلم )
 

1935 Just My Luck Just My Luck ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Ray Heinz " بدون دیدگاه.