Deborah GalanosDeborah Galanos Deborah Galanos
مشهور در فیلم های :

(2018)
Razzle Dazzle Hot Shoe Mother
(2007)
Camp Kendra's Mom
(2013)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (20)
2018 Street Smart Street Smart ( سریال )
در نقش Jasmine's Mother

2018 Chasing Comets Chasing Comets ( فیلم )
در نقش Mary

2017 Pulse Pulse ( سریال )
در نقش Ketty Ropolous

2014 Cavity Cavity ( فیلم کوتاه )
در نقش Mrs. Laxton

2013 Redfern Now Redfern Now ( سریال )
در نقش Therapist

2013 Camp Camp ( سریال )
در نقش Kendra's Mom

2012 Rake Rake ( سریال )
در نقش Karen

2011 The Premonition The Premonition ( فیلم کوتاه )
در نقش Mum

2009 My Place My Place ( سریال )
در نقش Yaya

2007 Razzle Dazzle Razzle Dazzle ( فیلم )
در نقش Hot Shoe Mother

2000 All Saints All Saints ( سریال )
در نقش Sarah Madsen

1998 In Sachen Mord In Sachen Mord ( سریال )
در نقش Paige Christian

1997 Children Children's Hospital ( سریال )
در نقش Meredith

1995 Police Rescue - Gefährlicher Einsatz Police Rescue - Gefährlicher Einsatz ( سریال )
در نقش Tessa

1994 Mary Mary ( فیلم )
در نقش Assistant Sister

1993 Land hinter dem Regenbogen Land hinter dem Regenbogen ( فیلم )
در نقش Gina

1993 A Country Practice A Country Practice ( سریال )
در نقش Helena Theocharous

1992 G.P. G.P. ( سریال )
در نقش Daniela Colleli

1991 Boys from the Bush Boys from the Bush ( سریال )
در نقش Kalliope

1990 The Last Crop The Last Crop ( فیلم داستانی )
در نقش Suzanne Angelides

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (20)

" معرفی Deborah Galanos " بدون دیدگاه.