مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (10)
2003 Transsexual Prostitutes 21 Transsexual Prostitutes 21 ( ویدئو )
 

2003 Transsexual Prostitutes 22 Transsexual Prostitutes 22 ( ویدئو )
 

2002 Transsexual Prostitutes 17 Transsexual Prostitutes 17 ( ویدئو )
 

2002 Transsexual Prostitutes 18 Transsexual Prostitutes 18 ( ویدئو )
 

2002 Transsexual Prostitutes 19 Transsexual Prostitutes 19 ( ویدئو )
 

2002 Transsexual Prostitutes 20 Transsexual Prostitutes 20 ( ویدئو )
 

2000 Extreme Teen 10 Extreme Teen 10 ( ویدئو )
 

2000 Legacy Legacy ( ویدئو )
 

2000 Smoke and Mirrors Smoke and Mirrors ( ویدئو )
 

1999 Guilt Trip Guilt Trip ( ویدئو )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)

" معرفی Louis Cypher " بدون دیدگاه.