مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
1998 Hollywoodism: Jews, Movies and the American Dream Hollywoodism: Jews, Movies and the American Dream ( فیلم داستانی )
در نقش Himself

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (6)

" معرفی Thomas Cripps " بدون دیدگاه.