مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)
1996 La antorcha encendida La antorcha encendida ( سریال )
 

1995 El vuelo del águila El vuelo del águila ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Fausto Cerón-Medina " بدون دیدگاه.