برنده 4 جایزه ، کاندید 27 جایزه
مشهور در فیلم های :

(2002)
Bobby Dwayne
(2006)
Men in Black II MIB Autopsy Agent
(2002)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (34)
She Ball She Ball ( فیلم )
 

Teens Know Everything Teens Know Everything ( فیلم داستانی )
 

2019 Drop That Seat Drop That Seat ( سریال )
 

2018 Teen Choice 2018 Teen Choice 2018 (قسمت ویژه سریال)
 

2017 Nick Cannon: Stand Up, Don Nick Cannon: Stand Up, Don't Shoot (قسمت ویژه سریال)
 

2017 TeenNick Top 10 TeenNick Top 10 ( سریال )
 

2016 King of the Dancehall King of the Dancehall ( فیلم )
 

2016 Wild Wild 'N on Tour ( سریال )
 

2016 Make It Pop Make It Pop ( سریال )
 

2016 Like a Boss Like a Boss ( سریال )
 

2015 Football U Football U ( مینی سریال )
 

React to That React to That ( سریال )
 

2014 Caught on Camera with Nick Cannon Caught on Camera with Nick Cannon ( سریال )
 

2014 Nickelodeon HALO Awards 2014 Nickelodeon HALO Awards 2014 (قسمت ویژه سریال)
 

2014 Mission: 4Count Mission: 4Count ( سریال )
 

2014 Drumline: A New Beat Drumline: A New Beat ( فیلم داستانی )
 

2013 Nick Cannon: F#Ck Nick Cannon Nick Cannon: F#Ck Nick Cannon ( فیلم )
 

2013 Wild Wild 'n Out: Wildest Moments ( فیلم داستانی )
 

2013 Nick Cannon Nick Cannon's Big Surprise ( سریال )
 

2013 Incredible Crew Incredible Crew ( سریال )
 

2012 Rags Rags ( فیلم داستانی )
 

2012 Ncredible Health Hustle Ncredible Health Hustle ( سریال )
 

2011 TeenNick Halo Awards TeenNick Halo Awards (قسمت ویژه سریال)
 

2011 Nick Cannon: Mr. Show Biz Nick Cannon: Mr. Show Biz ( فیلم )
 

2011 Son of a Gun Son of a Gun ( سریال )
 

2010 Hatin Hatin' on '09 ( فیلم داستانی )
 

2009 School Gyrls School Gyrls ( فیلم )
 

2009 TeenNick Halo Awards TeenNick Halo Awards (قسمت ویژه سریال)
 

2007 Wild Wild 'N Out ( سریال )
 

2007 Star Camp Star Camp ( سریال )
 

2005 Underclassman Underclassman ( فیلم )
 

2002 The Nick Cannon Show The Nick Cannon Show ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (17)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (53)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (256)
مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (10)
مخفی مخفی نمایش نمایش موسیقی متن (7)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (25)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (2)

" معرفی Nick Cannon " بدون دیدگاه.