مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (8)
2010 Capture Anthologies: Fables & Fairytales Capture Anthologies: Fables & Fairytales ( ویدئو )
در نقش Man

2006 The Bill The Bill ( سریال )
در نقش Ashley Sinclair

2005 A Fairytale of Forgotten Things A Fairytale of Forgotten Things ( فیلم کوتاه )
در نقش Man

2004 The War Against Terror: The Musical The War Against Terror: The Musical ( فیلم کوتاه )
در نقش George W. Bush / Raymond Burchill

2003 Murphy Murphy's Law ( سریال )
در نقش Tactical Team Member

2002 Until Death Until Death ( فیلم )
در نقش Martin Oldfield

2000 Eek Mail Eek Mail ( فیلم داستانی )
در نقش Boyfriend

1999 The Colour of Funny The Colour of Funny ( فیلم )
در نقش Neil Smillie

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش موسیقی متن (1)

" معرفی Jamie Bower " بدون دیدگاه.