مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (3)
1995 Shooting Gallery Shooting Gallery ( سریال )
 

1990 EastEnders EastEnders ( سریال )
 

1989 Bergerac Bergerac ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Mike Barnes " بدون دیدگاه.