مشهور در فیلم های :

(1936)
Les frères Karamazov Mme Kokhlatova
(1969)
(1972)
Marie-Martine La dame à la gare
(1943)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (12)
1974 La folie des bêtes La folie des bêtes ( سریال )
در نقش Victoire Chassebon

1973 La belle au bois dormant La belle au bois dormant ( فیلم داستانی )
در نقش La reine, mère du prince

1973 Mach Mach's gut, Nicolas ( فیلم )
در نقش Madame Gromoff

1973 Fall of a Body Fall of a Body ( فیلم )
در نقش Mme Lanzmann

1972 The Tall Blond Man with One Black Shoe The Tall Blond Man with One Black Shoe ( فیلم )
در نقش La mère de Toulouse

1971 Die Fälle des Monsieur Cabrol Die Fälle des Monsieur Cabrol ( سریال )
در نقش Clara Ledranoff / Alice Van den Grouw / Louise Mérinchal

1969 Les frères Karamazov Les frères Karamazov ( فیلم داستانی )
در نقش Mme Kokhlatova

1966 Rouletabille Rouletabille ( سریال )
در نقش Zina

1963 Le jeu d Le jeu d'Elsenberg ( فیلم داستانی )
در نقش La Mort

1959 Cristobal de Lugo Cristobal de Lugo ( فیلم داستانی )
در نقش Urrach

1943 Marie-Martine Marie-Martine ( فیلم )
در نقش La dame à la gare

1936 Rose Rose ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (12)

" معرفی Tania Balachova " بدون دیدگاه.