مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (11)
1998 100% Amateur 50 100% Amateur 50 ( ویدئو )
 

1996 Eighteen 3 Eighteen 3 ( ویدئو )
 

1995 Spy Trap Spy Trap ( ویدئو )
 

1994 House of Sex 7: Banging Alexis House of Sex 7: Banging Alexis ( ویدئو )
 

1994 House of Sex 8: Banging Wendy House of Sex 8: Banging Wendy ( ویدئو )
 

1993 Bondage Memories 3 Bondage Memories 3 ( فیلم )
 

1992 The Story of Pain The Story of Pain ( ویدئو )
 

1991 A Lacy Affair 4 A Lacy Affair 4 ( ویدئو )
 

1988 Feet First Feet First ( فیلم )
 

1987 Alexis Alexis' Slave Lessons ( فیلم )
 

1987 Alexis in Bondage Alexis in Bondage ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (11)

" معرفی Alexis " بدون دیدگاه.